• Project

  • Region

  • Industry

TANGRAM DESIGN – Grevens Cider

TANGRAM DESIGN – Grevens Cider

(English)”Grevens Cider has over time established a strong visual identity through their characteristic squares. In 2014, so one needs a revitalization with the goal to be perceived more relevant and updated. To create a more dynamic and engaging visual identity, squares supplied content. The squares reminiscent of windows in an apartment complex with silhouettes of people and animals in various situations. Through what is happening windows tells Grevens small stories. The stories are easy to relate to and the grip has a popular, humorous tone that offers fine details and little surprises.”

(Norwegian)”Grevens Cider har over tid, etablert en sterk visuell identitet gjennom sine karakteristiske kvadrater. I 2014, så man behov for en revitalisering der målet var å oppfattes mer relevant og oppdatert. For å skape en mer dynamisk og engasjerende visuell identitet, er kvadratene tilført innhold. Kvadratene gir assosiasjoner til vinduer i et leilighetskompleks med siluetter av mennesker og dyr i ulike situasjoner. Gjennom det som skjer vinduene forteller Grevens små historier. Historiene er lette å relatere til og grepet har en folkelig, humoristisk tone som byr på fine detaljer og små overraskelser.”

CREDIT

FEEDBACK

Relevance: Solution/idea in relation to brand, product or service
Excellent
Vote
1
Good
Vote
0
Bad
Vote
0
Implementation: Attention, detailing and finishing of final solution
Excellent
Vote
0
Good
Vote
0
Bad
Vote
1
Presentation: Text, visualisation and quality of the presentation
Excellent
Vote
0
Good
Vote
1
Bad
Vote
0