• Project

  • Region

  • Industry

Ostecx Créative – Gloger City Brewery

Ostecx Créative – Gloger City Brewery

“Sometimes the simplest solutions are the best. Looking for inspiration for new labels of Gloger City Brewery we reached the “Encyclopedia of Old-Polish”, which is the most famous work of Zygmunt Gloger – a historian and ethnographer, the patron of the brewery from Bialystok (Poland). On its pages we found a lot of interesting slogans and descriptions, which we treated as a starting point for creating a new brand identity.”

(Polish) “Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Szukając inspiracji dla nowych etykiet Browaru Miejskiego Gloger sięgnęliśmy po „Encyklopedię staropolską”, która jest najbardziej znanym dziełem Zygmunta Glogera – historyka i etnografa, patrona zakładu z Białegostoku. Na jej kartach znaleźliśmy wiele ciekawych haseł i opisów, które potraktowaliśmy jako punkt wyjścia dla stworzenia nowej tożsamości marki. ”

“So far, we are after market debut of 7 beers: Light beer – Hecarz, Red Irish Ale – Krasna Jędza , Pils – Bykowe, Märzenbier – Nocne Antały, Kristal Weissbier – Trzy Mary, Belgian Blonde Ale – Płocha Gocha, AIPA – Wesołe Ziele, Pale Ale – Wiczy Dół. The basic product line of brewery is promoted by slogan: “It’s good to know foreign beers, knowing domestic, it is an obligation” which is a paraphrase of the motto of the “Encyclopedia of Old-Polish” by Z. Gloger.”

“Do tej pory na rynku zadebiutowało 7 piw: Lekkie Jasne – Hecarz, Red Irish Ale – Krasna Jędza, Pils – Bykowe, Märzenbier – Nocne Antały, Kristal Weissbier – Trzy Mary, Belgian Blond Ale – Płocha Gocha, AIPA – Wesołe Ziele, Pale Ale – Wilczy Dół. Podstawową linę produktową browaru reklamuje hasło: „Obce piwa znać dobrze jest, swoje, obowiązek”, będące parafrazą motta „Encyklopedii staropolskiej” Z. Glogera.”

CREDIT

  • Agency/Creative: Ostecx Créative
  • Article Title: Ostecx Créative – Gloger City Brewery
  • Project Type: Packaging
  • Substrate: Glass, Pulp Paper

FEEDBACK

Relevance: Solution/idea in relation to brand, product or service
Excellent
Vote
0
Good
Vote
0
Bad
Vote
0
Implementation: Attention, detailing and finishing of final solution
Excellent
Vote
0
Good
Vote
0
Bad
Vote
0
Presentation: Text, visualisation and quality of the presentation
Excellent
Vote
0
Good
Vote
0
Bad
Vote
0