• Project

  • Region

  • Industry

DePOT Design – VAFO – PETIT

DePOT Design – VAFO – PETIT

“Brand and packaging design development for a range of dog food, snacks and supplements.This product line is a unique concept aimed at small dogs.Together with the client we have built a new category, not only in Europe but in a global market. Therefore, it was necessary to create a strong, unmistakable and clearly understandable brand.”

(Czech) “Vývoj značky a obalového designu pro řadu psích krmiv, snacků a doplňků.Jedná se o naprosto unikátní koncept zaměřený na malá plemena. Společně s klientem budujeme prakticky novou kategorii nejenom na evropském, ale i globálním trhu. Proto bylo nezbytné vytvořit silnou, nezaměnitelnou a jasně uchopitelnou značku.”

“The design is inspired by the world of fashion, fashion magazines and use their communication tools to reach specific target groups. Emphasis is put on functional benefits and primarily on emotions. The claims “SMALL IN SIZE, BIG IN MIND”, dominant photographs of dogs and strong colour coding are other essential elements for a good visual function of the entire product line.”

(Czech) “Design je inspirován světem módy, módních časopisů a využívá jejich komunikační prostředky pro oslovení specifické cílové skupiny. Důraz je kladen jak na funkční benefity, tak především na emoce. Slogan “SMALL IN SIZE, BIG IN MIND”, dominantní fotografie psů a silné barevné kódování, jsou dalšími elementy nezbytnými pro fungování celé řady.”

CREDIT

  • Agency/Creative: DePOT Design
  • Article Title: DePOT Design – VAFO – PETIT
  • Project Type: Packaging
  • Format: Bag, Flow-Pack
  • Substrate: Plastic

FEEDBACK

Relevance: Solution/idea in relation to brand, product or service
Excellent
Vote
0
Good
Vote
0
Bad
Vote
0
Implementation: Attention, detailing and finishing of final solution
Excellent
Vote
0
Good
Vote
0
Bad
Vote
0
Presentation: Text, visualisation and quality of the presentation
Excellent
Vote
0
Good
Vote
0
Bad
Vote
0